Stichting De Oostkust

 

Statutaire naam Stichting De Oostkust
Postadres Postbus 10119, 3004 AC Rotterdam
Bezoekadres Galileïstraat 15, 3029 AL Rotterdam
Telefoon 06 285 508 19
E-mailadres  stroom@deoostkust.nl
Website https://www.deoostkust.nl
KVK 88424235
RSIN 864619091

 

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel het initiëren, produceren en organiseren van evenementen en theaterprojecten alsmede het adopteren van evenementen en theaterprojecten van anderen.


Beleidsplan op hoofdlijnen
Stichting De Oostkust heeft in algemene zin als doel evenementen en theaterprojecten op het gebied van kunst en cultuur te realiseren. De Oostkust initieert eigen projecten en ondersteunt ideeën en plannen van kunstenaars, artiesten en culturele innovators met praktische raad en daad.

De Oostkust bedenkt, ontwikkelt, realiseert en faciliteert vooral culturele projecten en manifestaties waarbij de dialoog centraal staat. Die meerstemmigheid krijgt in de eerste plaats vorm door makers uit verschillende disciplines samen te brengen. Zo ontstaan projecten waarbij er een verbinding gemaakt wordt tussen de verschillende culturele domeinen – theater, muziek, dans, literatuur en beeldende kunsten. Daarbij beperkt De Oostkust zich niet tot een culturele ruimte als een expositieruimte, podium of festivalterrein. Ideeën worden naar het publieke domein of een openbare plaats vertaald waar inhoud en kleur bijdragen aan het unieke karakter ervan.

 

Bestuurders
Stichting De Oostkust heeft een Raad van Toezicht model.

De leden zijn:

Jos Ahlers (voorzitter) 

Laura van der Weijden

Karlijn van Oirschot


Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding is in handen van Yvonne Pos en Carla Leurs (directie-bestuur).

 

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directie wordt marktconform betaald.

 

Financiële verantwoording
De stichting is opgericht op 7 december 2022. De inkomsten worden verkregen uit sponsoring, subsidies en fondsen.

 

Documenten
Beleidsplan 2023 Stichting De Oostkust