Laten we realiseren

 

De Oostkust kijkt, zoekt, onderzoekt, verzamelt en bedenkt projecten.

 

Veel van die projecten komen voort uit ontmoetingen van kunstenaars van divers pluimage. De Oostkust faciliteert en stimuleert die ontmoetingen uitdrukkelijk.

 

De Oostkust realiseert ook plannen van anderen. Heeft een plan voldoende mogelijkheden en is er overduidelijk blijk van kwaliteit, is er de noodzaak om te maken en zijn er bovendien voldoende middelen voor te genereren, dan zet De Oostkust de stap naar realisatie.